Op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 maart 2016 vond de derde stuurgroepvergadering van het MentalPRAC-project plaats in het Müncher Aids-Hilfe-centrum in München. Met de derde stuurgroep werd eveneens de derde fase van het Erasmus+-project ingeleid. Bekijk de inhoud van de vergadering hier.

De agenda van de stuurgroepvergadering bestond uit de bespreking van:

1. De ontwikkelde modules van de training 'MentalPRAC'
2. Het stappenplan van de burn-outstudie in iedere partnerorganisatie
3. De verwerking van de geplande burn-outstudie en de bespreking ervan
4. De disseminatieactiviteiten
5. De evaluatie van het project
6. De bespreking van de resultaten van het MentalPRAC-project
7. De continuering van het strategisch partnerschap

Daarnaast werden volgende 'good practices' bezocht:

Het Müncher Aids-Hilfe-centrum:
www.muenchner-aidshilfe.de
Advies en trainingcentrum voor migranten van Bulgarije en Roemenië: www.caritas-international.de