De partners van het Europese Erasmus+-project 'MentalPRAC' kwamen op 27 en 28 januari 2015 voor een eerste keer samen in de 'Creative Arts University' in Canterbury (UK). Het project heeft als doel expertise uit te wisselen en een basisvorming uit te werken rond het begeleiden van mensen met ernstige psychische problemen.

Het MentalPRAC-project, gefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Commissie, wordt gecoördineerd door Fundación Diagrama (Spanje) en heeft verschillende partners in diverse landen: Action With Communities (Groot-Brittanië), Catching Lives (Groot-Brittanië), Diagrama Gemeinnützige GmbH (Duitsland) en Groep Ubuntu (België). 

Tijdens de eerste stuurgroepvergadering van de partners in Canterbury werd de realisatie van de eerste fase van het project besproken. In de eerste fase wordt er een analyse gemaakt van de organisatie van geestelijke gezondheidszorg in ieder partnerland. Het betreft onder andere een algemene situatieschets en context van geestelijke gezondheidszorg, een beschrijving van de opleidingstrajecten voor begeleiders en professionals, voorbeelden van good practices en besluiten in functie van de te ontwikkelen opleiding. Aan de hand van de analyses en vergelijk van de rapporten zal het raamwerk van de opleiding ontwikkeld worden.

Naast de stuurgroepvergadering werd ook een bezoek gebracht aan een aantal 'good practices':

Spadework in West-Malling: www.spadework.net
Chequers Kitchen Cookery School in Deal: www.chequersdeal.co.uk
West Track Studios in Canterbury: www.westtrackstudios.co.uk
Catching Lives in Canterbury: www.catchinglives.org